Χρυσοστομικος Αμβων Γ' - Ο Γαμος, η Οικογενεια και τα Προβληματα τους

€15.00

Διαθέσιμο

Αν θελήσει κάποιος να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε πνευματικής φύσεως θέματα, θεωρείται απαραίτητο να προσφύγει στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στην σειρά Χρυσοστομικός Άμβων παρατίθεται συστηματικά η διδασκαλία ολόκληρη σχεδόν του αγίου, κατά κάποιον τρόπο, ως αποδελτίωση όλου του έργου. Ἀ­να­φέ­ρω μό­νο τά θέ­μα­τα τά ὁ­ποῖ­α δι­α­πραγ­μα­τε­ύ­ε­ται τό βι­βλί­ο αὐ­τό καὶ θὰ ἀρ­κε­σθῶ στή γνώ­μη με­ρι­κῶν πού τό ἔ­χουν με­λε­τή­σει: Ἄν ὅ­λοι οἱ νε­ό­νυμ­φοι εἶ­χαν τό βι­βλί­ο αὐ­τό, τά δι­α­ζύ­για στή χώ­ρα μας θά ἧ­ταν πο­λύ πιό πε­ρι­ω­ρι­σμέ­να· καί τό ἄλ­λο: «῞Ο­ταν ἕχου­με δι­ά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα στήν οἰ­κο­γέ­νεια τό χρη­σι­μο­ποι­οῦ­με ὡς ὁ­δη­γό». ᾽Α­να­φέ­ρω τά θέ­μα­τα πού δι­α­πραγ­μα­τε­ύ­ε­ται στίς 400 σε­λί­δες του:        Γά­μος καί συ­ζυ­γί­α        Συ­ζυ­γι­κές σχέ­σεις, ἐγ­κρά­τεια συ­ζύ­γων        ᾽Α­τε­κνί­α, στε­ί­ρω­σις, τε­κνο­γο­νί­α        Γο­νεῖς, τέ­κνα, ἀ­να­τρο­φή τῶν παι­δι­ῶν        Χη­ρε­ί­α δι­α­ζύ­γιο, δε­ύ­τε­ρος γά­μος        Πορ­νε­ί­α, μοι­χε­ί­α, ᾽᾽Ε­κτρω­σις, ἀ­σέλ­γεια, ὁ­μο­φυ­λο­φι­λί­α....

Δωρεάν Αποστολή για αγορές από $40.00 σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Περιγραφη

Αν θελήσει κάποιος να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε πνευματικής φύσεως θέματα, θεωρείται απαραίτητο να προσφύγει στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στην σειρά Χρυσοστομικός Άμβων παρατίθεται συστηματικά η διδασκαλία ολόκληρη σχεδόν του αγίου, κατά κάποιον τρόπο, ως αποδελτίωση όλου του έργου.

Ἀ­να­φέ­ρω μό­νο τά θέ­μα­τα τά ὁ­ποῖ­α δι­α­πραγ­μα­τε­ύ­ε­ται τό βι­βλί­ο αὐ­τό καὶ θὰ ἀρ­κε­σθῶ στή γνώ­μη με­ρι­κῶν πού τό ἔ­χουν με­λε­τή­σει: Ἄν ὅ­λοι οἱ νε­ό­νυμ­φοι εἶ­χαν τό βι­βλί­ο αὐ­τό, τά δι­α­ζύ­για στή χώ­ρα μας θά ἧ­ταν πο­λύ πιό πε­ρι­ω­ρι­σμέ­να· καί τό ἄλ­λο: «῞Ο­ταν ἕχου­με δι­ά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα στήν οἰ­κο­γέ­νεια τό χρη­σι­μο­ποι­οῦ­με ὡς ὁ­δη­γό». ᾽Α­να­φέ­ρω τά θέ­μα­τα πού δι­α­πραγ­μα­τε­ύ­ε­ται στίς 400 σε­λί­δες του:

       Γά­μος καί συ­ζυ­γί­α

       Συ­ζυ­γι­κές σχέ­σεις, ἐγ­κρά­τεια συ­ζύ­γων

       ᾽Α­τε­κνί­α, στε­ί­ρω­σις, τε­κνο­γο­νί­α

       Γο­νεῖς, τέ­κνα, ἀ­να­τρο­φή τῶν παι­δι­ῶν

       Χη­ρε­ί­α δι­α­ζύ­γιο, δε­ύ­τε­ρος γά­μος

       Πορ­νε­ί­α, μοι­χε­ί­α, ᾽᾽Ε­κτρω­σις, ἀ­σέλ­γεια, ὁ­μο­φυ­λο­φι­λί­α.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 400

ΣΧΗΜΑ: 14x21

ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

11η ΕΚΔΟΣΗ

Κριτικες