ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝΚλείσιμο
Το καλάθι σας είναι άδειο.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ!

Ο ελληνικός Μεσαίωνας - Βυζάντιο, 9ος-15ος αιώνας

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Sale
€20.00
You Save: (%)

Το βιβλίο είναι: Διαθέσιμο

Κατηγορίες: Ολα τα βιβλια, Ιστορικά, Εκδόσεις Πατάκη, Προτασεις, Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Εκδότης: Πατάκης

Το Βυζάντιο κατέχει µια παράδοξη θέση στην ιστοριογραφία. Σε σχέση µε την αργή συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών και µε τον τουρκικό µουσουλµανικό κόσµο, το Βυζάντιο εµφανίζεται ως µια προέκταση της αρχαιότητας στην οποία βάζει τέλος η πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Αυτή η ιδιαιτερότητα οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην πεποίθηση των ιστορικών της µεσαιωνικής περιόδου ότι η «φεουδαρχία» που χαρακτήρισε τη Δύση υπήρξε αποκλειστικότητα µιας Ευρώπης «καρπού των εισβολών», κατά την έκφραση του Μαρκ Μπλοκ.

Ανατρέχοντας στην προέλευση αυτής της ερµηνείας, η Εβελύν Πατλαζάν προτείνει µια επανεξέταση της βυζαντινής ιστορίας από τον 9ο ως τον 15ο αιώνα, υπό το πρίσµα της θεµελιώδους µελέτης του Μαρκ Μπλοκ Η φεουδαρχική κοινωνία. Έτσι, το αυτοκρατορικό περιβάλλον, οι κύκλοι της αριστοκρατίας, η κρατική µηχανή αναλύονται στην προοπτική των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, των δεσµών πίστης και της οργάνωσης των εξουσιών. Η βυζαντινή κοινωνία εµφανίζεται κάτω από καινούριο φως, ως ένα ξεχωριστό συστατικό του µεσαιωνικού κόσµου.

Ο «Ελληνικός Μεσαίωνας» αποδίδει στο Βυζάντιο τη θέση που του αναλογεί στη µακρά κυοφορία των κοινωνικών δοµών και των εξουσιών που έχουν την καταγωγή τους στη ρωµαϊκή κοινωνία της ύστερης αρχαιότητας, συµβάλλοντας στην έξοδο της Ανατολικής Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας από το ηµίφως στο οποίο την περιορίζουν συχνά οι ιστορικοί του δυτικού κόσµου ακόµα και σήµερα.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 576

ΣΧΗΜΑ: 14x21

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα της μεταφράστριας
Πρόλογος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Το ζήτημα της φεουδαρχίας και ο ορισμός της Δύσης
Το μοντέλο του Marc Bloch
Ένα προσχέδιο - Οι διαλέξεις του Κέμπριτζ
Η Φεουδαρχική κοινωνία: Ένα θεμελιακό έργο
Φεουδαρχία ή φεουδαρχίες;
Μετά τον Marc Bloch - Το ζήτημα της φεουδαρχίας (συνέχεια)
Η επέκταση του ιστορικού πεδίου - Οι νέες επικράτειες της φεουδαρχίας
Από την επαρχία της Μακόν στην Καταλονία
Η αυτοκρατορική Ιταλία του Giovanni Tabacco
Το Latium του Pierre Toubert
Μεσογειακές μορφές
Ρώμη, 1978
Σπολέτο, 1999
Στο περιθώριο του μοντέλου - Η Κεντρική Ευρώπη
Στις απαρχές των κρατών - Το ius ducale
Τα σύνορα της έρευνας
Μια βυζαντινή φεουδαρχία;
Μια γαλλική προοπτική
Η ρωσική ιστοριογραφική παράδοση
Το βυζαντινό κράτος σύμφωνα με τον George Ostrogorsky
Η "βυζαντινή φεουδαρχία" του Alexandre Kazdan
Ο ιστορικός διάλογος σήμερα
Επανεξέταση της φεουδαρχικής δομής
Συγγένεια
Δεσμοί πίστης
Ποια δημόσια εξουσία;
Ένας ελληνικός Μεσαίωνας;
II. Βυζάντιο - Η αυτοκρατορία, οι γεωγραφικοί χώροι και τα εδάφη της
Ένα ιστορικό πεδίο
Το πλαίσιο της έρευνας
Αυτοκρατορία
Οι τρεις γεωγραφικοί χώροι του Βυζαντίου
Η Μικρά Ασία
Η Βαλκανική χερσόνησος
Η θάλασσα και οι ακτές της
Η Κωνσταντινούπολη στο κέντρο
Τα ιστορικά στάδια
Πηγές της ιστορίας και ιστορία των πηγών
Στην καρδιά της εξουσίας
Τα επίσημα έγγραφα των αρχείων
Στην κλίμακα της αυτοκρατορίας
Η ελληνική ιστοριογραφία
ΔΙΚΤΥΑ
III. Συγγένειες
Η επεξεργασία του συστήματος
Οι ρωμαϊκές προκείμενες
4ος-10ος αιώνας - Οι χριστιανικές κανονιστικές αρχές...
... και η υποδοχή τους
Αρχές και κοινωνική πρακτική
Η συγγένεια διαρθρώνει την κοινωνία
Η άνοδος της αριστοκρατίας
Οικογένειες και γένη
Από το μικρό όνομα στο οικογενειακό επίθετο
Συγγένειες εξ αίματος
Εξ αγχιστείας συγγένειες
Πνευματικές συγγένειες
Στο αγροτικό περιβάλλον
Η αλληλεγγύη μεταξύ συγγενών
Αυτοκρατορική συγγένεια και μεταβίβαση της εξουσίας
Διαδοχή από πατέρα σε γιο
Αυτοκράτορες και αριστοκράτες - Το αρχαίο και το νέο μοντέλο
Αυτοκράτορες χωρίς προγόνους
Η πλαστή γενεαλογία του Βασιλείου Α΄
Αυτοκρατορικές επιγαμίες
Ο 10ος αιώνας - Πρώτες απόπειρες της αριστοκρατίας
Η τύχη των Λεκαπηνών
Φωκάδες, Σκληροί, Μαλεΐνοι
Μια κρίσιμη στιγμή - Η ανηλικότητα των γιων του Ρωμανού Β΄
Ο εκ μητρός θείος και ο ανιψιός του - Νικηφόρος Β΄ Φωκάς και Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής
Δημόσια διακυβεύματα, ιδιωτικοί πόλεμοι
Το τέλος των Βασιλειδών και η άνοδος των Δουκών/Κομνηνών
Η δυναστεία και η αριστοκρατία
Η αριστοκρατία τον 11ο αιώνα
Οικογένειες συνεχίζονται, άλλες εμφανίζονται στο προσκήνιο
Η πορφυρογέννητη Ζωή αυτοκράτειρα
Η Ζωή και η Θεοδώρα ασκούν την αυτοκρατορική εξουσία
Οι Δούκες/Κομνηνοί στην κεφαλή της αυτοκρατορίας
Η γενεαλογία του Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη
Η γενεαλογία του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού
Η αυτοκρατορική οικογένεια ανάγεται σε πολιτικό θεσμό
Αλέξιος Κομνηνός και Ειρήνη Δούκαινα - Το ιδρυτικό ζεύγος
Οι αυτοκρατορικοί γαμβροί
Γιοι, ανιψιοί, εξάδελφοι αυτοκρατόρων
Οι αυτοκρατορικές σύζυγοι
Η αριστοκρατία στην εξουσία
Η αριστοκρατία και η Εκκλησία
Οικογένειες που παραμένουν στην εξουσία
Η παραδειγματική γενεαλογία μιας ανιψιάς τον Μιχαήλ Η΄
Οι συγγενείς που αναφέρονται στο τυπικό της Μονής της Θεοτόκου Βεβαίας Ελπίδος
IV. Δεσμοί πίστης
Σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο στην ελληνική αυτοκρατορία
Στο κάτοπτρο της Δύσης;
Οι δηλωτικοί όροι
Φίλος
Οικείος
Δούλος
Οι άνθρωποι και οι κύριοί τους
Υπηρεσίες
Με τι αντάλλαγμα;
Η διαθήκη του Ευστάθιου Βοΐλα (1059)
Η πίστη και η υπηρεσία
Η σύναψη της σχέσης πίστης
Διακήρυξη
Όρκος
Ο όρκος, πράξη δημόσια
Μετά το 1204
Ο Μανουήλ Μοσχόπουλος [...]
ΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
V. Η κρίση και το τέλος του αρχαίου καθεστώτος
VI. Η αριστοκρατική επανάσταση
VII. Η πληθυντική αυτοκρατορία
Εξουσία και επικράτειες
Δημόσια δικαιώματα και δικαιώματα του αυθέντη
Συμπεράσματα: το πέρασμα μέσα από τον καθρέφτη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Χάρτες
Συνοπτικό χρονολόγιο
Γενεαλογικά δέντρα
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο περιοχών και προσώπων

 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ σας δίνουν την δυνατότητα να παραγγείλετε τα βιβλία που θέλετε με 3 τρόπους.

Α. Μέσα απο την ιστοσελίδα μας on-line όλο το 24ωρο.

Μπορείτε να κάνετε περιήγηση στα βιβλία μας μέσα από την ιστοσελίδα μας και να επιλέξετε το προϊόν της επιθυμίας σας, κάνοντας κλικ στο ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ που θα βρείτε δίπλα στην τιμή κάθε βιβλίου.

Στην συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα για την ολοκλήρωση της αγοράς.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:

• Αντικαταβολή - πληρωμή κατά την παράδοση στο σπίτι - χώρο σας.

Δυνατότητα Πληρωμής με Αντικαταβολή υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.

• Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μέσα σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με Πιστοποίηση 256-bit SSL, μέσω Stripe, καθώς και μέσω PayPal.

• Με κατάθεση του ποσού σε έναν από τους λογαριασμούς μας στις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank ή Eurobank.

Προχωράτε σε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Εφόσον γίνει όλη η διαδικασία θα λάβετε email με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Β. Με τηλεφωνική παραγγελία.

Μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας στα 210 4111770 & 6978 619094

Γ. Με αποστολή email.

Μπορείτε να μας στείλετε την παραγγελία σας με email στο dimsotiropoulos79@gmail.com

Η αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται με την Γενική Ταχυδρομική. 

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικές χρεώσεις.

ΝΕΟ: Τώρα, μπορείτε να δωρήσετε οποιοδήποτε βιβλίο σε αγαπημένο σας πρόσωπο! ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ!

Εναλλακτικά, μπορείτε να περάσετε από την έδρα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου μας στον Πειραιά και να παραλάβετε την παραγγελία σας, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση μεταφορικών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προηγουμένως, έτσι ώστε να σας εξυπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ