ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝΚλείσιμο
Το καλάθι σας είναι άδειο.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ 100 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ!

Χειραγωγία στην πνευματική ζωή

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Sale
€6.00
You Save: (%)

Το βιβλίο είναι: Διαθέσιμο

Κατηγορίες: Ολα τα βιβλια, Εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Εποικοδομητικά Ψυχωφελή

Εκδότης: Ιερά Μονή Παρακλήτου

Ἕνα ἀκόμη ἀνθολόγημα σοφῶν ἐπιστολικῶν παραινέσεων τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, μέ τίς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης χειραγωγεῖται ἐλεύθερα, φυσικά καί ζωντανά στήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή. Οἱ παραινέσεις ἀφοροῦν σέ καταστάσεις καί προβλήματα τόσο τοῦ καθημερινοῦ βίου τῶν πιστῶν (θλίψεις, ἀσθένειες, βιοτικές μέριμνες, καλά καί κακά ἔργα, ἐλεημοσύνη, νηστεία κ. ἄ.) ὅσο καί τοῦ ἐσωτερικοῦ τους ἀγώνα (λογισμούς, πάθη, οἰκείωση τῆς θείας χάριτος, προσευχή, ταπείνωση, ὑπομονή, ἀκηδία, μετάνοια, πνευματική ψυχρότητα, ψυχική ἀναισθησία, φόβο τοῦ Θεοῦ κ. ἄ.).

ΣΕΛΙΔΕΣ: 192

ΣΧΗΜΑ: 14x21

ΕΤΟΣ 11ης ΕΚΔΟΣΗΣ: 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικό σημείωμα… 5

Οἱ συμφορές καί ἡ ὠφέλειά τους.… 9

Προέλευση τῶν δοκιμασιῶν.… 9

Πῶς νά σηκώνουμε τίς δοκιμασίες.… 10

Ἀπό τό Θεό οἱ χαρές, ἀπό τό Θεό καί οἱ θλίψεις.… 12

Ὑπομονή στίς θλίψεις.… 12

Ἡ «τεθλιμμένη ὁδός» τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.… 14

Λύπη καί χαρά. Ἡ ἐναλλαγή τους στή ζωή.… 16

Ἡ πλήξη.… 16

Πῶς νά νικᾶμε τή θλίψη καί τήν πλήξη.… 17

Πῶς μᾶς δοκιμάζει ὁ Κύριος.… 17

Πῶς νά σηκώνουμε τή συκοφαντία.… 18

Κάθε ἄνθρωπος σηκώνει τόν δικό του σταυρό.… 19

Πότε ἡ ὑπομονή εἶναι τέλεια.… 19

Καλή ψυχική κατάσταση.… 22

Πῶς διατηρεῖται μέσα μας ἡ θεία χάρη.… 22

Θεία χάρη καί ἐπιθέσεις τῶν παθῶν.… 22

Ἡ ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος στήν ψυχή.… 23

Θεία χάρη καί ἀνθρώπινη βούληση.… 23

Εὐεργετικότητα.… 24

Ἐλεημοσύνη μέ εὐχαρίστηση καί καλοσύνη.… 24

Ἐλεημοσύνη καί εὐσέβεια.… 25

Οἱ σωματικές ἀσθένειες: σωτήριες ἤ καταστροφικές.… 25

Τά αἴτια τῶν ἀσθενειῶν.… 28

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενειῶν.… 29

Πῶς νά προσευχόμαστε, ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι;… 30

Γιατί ὁ Θεός ἐπιτρέπει τήν παράταση μιᾶς ἀσθένειας;… 31

Ἄς οἰκοδομήσουμε μέσα μας ναό πνευματικό.… 31

Θεραπεία μέ θεῖα καί ἀνθρώπινα μέσα.… 32

Πῶς νά προσευχόμαστε.… 34

Φαντασία τοῦ Θεοῦ στήν προσευχή.… 36

Ἁμαρτωλότητα καί προσευχή.… 37

Ἡ ἐξομολογητική προσευχή.… 38

Προετοιμασία γιά τήν ἀκολουθία.… 38

Ἡ ἐπιτέλεση τῆς ἀκολουθίας.… 39

Τί νά κάνουμε μετά τήν ἀκολουθία.… 40

Ἄμεση κοινωνία ἀνθρώπου καί Θεοῦ.… 41

Ἡ ψυχρότητα στήν προσευχή καί τά αἴτιά της.… 45

Πῶς θ’ ἀποκτήσουμε θερμότητα στήν προσευχή.… 46

Ἡ ἔννοια τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς.… 46

Ἡ βραδινή προσευχή ὕστερ’ ἀπό μιά κουραστική μέρα.… 47

Προσευχή τή νύχτα στό κρεβάτι.… 48

Προσευχή καί μετάνοια.… 48

Ἡ βιασύνη στήν προσευχή.… 49

Ὁ μετεωρισμός στήν προσευχή.… 49

Ἐθισμός στήν προσευχή.… 51

Πῶς νά προσευχόμαστε νοερά.… 52

Ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ τήν ὥρα τῆς προσευχῆς.… 53

Ἡ ἀδιάλειπτη μνήμη τοῦ Θεοῦ.… 55

Πότε εἶναι εὐάρεστη στό Θεό ἡ προσευχή μας.… 55

Πότε εἰσακούεται ἀπό τό Θεό ἡ προσευχή μας.… 56

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς.… 56

Ἡ οὐσία τῆς προσευχῆς.… 57

Ὁ καρπός τῆς προσευχῆς.… 58

Γιατί ὁ Κύριος δέν ἐκπληρώνει πάντοτε τά αἰτήματά μας.… 58

Ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ σημασία της.… 59

Πῶς νά ἐπιτελοῦμε τήν εὐχή.… 62

Γενική ἐκτίμηση τῆς εὐχῆς.… 63

Πνευματική προσευχή.… 66

Προσευχή γιά τούς ἀσθενεῖς.… 66

Οἱ προσευχές τῶν ἁγίων γιά μᾶς.… 67

Προσευχή γι’ αὐτούς πού βαδίζουν στό δρόμο τῆς ἀπώλειας.… 67

Προσευχή γιά τό θάνατο.… 68

Προσευχή στήν ἐκκλησία καί προσευχή στό σπίτι.… 68

Ὁ καθημερινός κανόνας προσευχῆς.… 68

Ὅταν εἴμαστε μόνοι.… 73

Διακονία καί προσευχή.… 73

Ἡ προσευχή γιά τούς «κεκοιμημένους» αἱρετικούς ἤ ἀπίστους.… 74

Τά τελώνια.… 75

Ποῦ βρίσκονται οἱ «κεκοιμημένοι» ἁμαρτωλοί.… 76

Ἡ στάση μας ἀπέναντι στή ζωή καί τό θάνατο.… 76

Πῶς ν᾿ ἀντιμετωπίζουμε τό θάνατο τῶν οἰκείων μας.… 77

Ἡ μνημόνευση τῶν νεκρῶν.… 78

Ἐγκατάλειψη στά χέρια τοῦ Θεοῦ.… 79

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί οἱ περιστάσεις τῆς ζωῆς.… 80

Ἀνθρώπινη ἀδυναμία καί θεία βοήθεια.… 80

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ.… 81

Πνευματική ἀσθένεια καί θεῖο ἔλεος.… 82

Οἱ θεῖες ἀλήθειες καί ἡ δύναμή τους.… 82

Ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στήν πίστη μας.… 83

Οἱ ἀμφιβολίες γιά τήν πίστη μας.… 84

Πνευματικός ἀγώνας.… 87

Ὁ ἀγώνας μέ τά πάθη.… 88

Ὁ πνευματικός ἀγώνας μέσα στόν κόσμο.… 89

Τό κάπνισμα.… 89

Πῶς νά σηκώνουμε τό ζυγό τοῦ Χριστοῦ.… 90

Κινήσεις τῆς καρδιᾶς. Προσοχή καί διάκριση.… 91

Ὁ ἐσωτερικός διχασμός.… 92

Ἡ ἐσωτερική σύγχυση.… 92

Οἱ λογισμοί.… 93

Πῶς νά διώχνουμε τούς αἰσχρούς λογισμούς.… 94

Πῶς ν᾿ ἀντιμετωπίζουμε τούς βλάσφημους λογισμούς.… 95

Πῶς νά πολεμᾶμε τό πνεῦμα τῆς βλασφημίας καί τῆς ὀλιγοπιστίας.… 95

Πῶς ἀντιμετωπίζεται ἡ σύγχυση τῶν λογισμῶν.… 96

Οἱ πτώσεις καί οἱ λογισμοί.… 97

Οἱ πτώσεις καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.… 98

Πῶς θά γνωρίσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.… 100

Πῶς ν᾿ ἀποκρούομε τίς ἐπιθέσεις τοῦ ἐχθροῦ.… 101

Ἡ Ἐξομολόγηση ἐξαφανίζει κάθε ἁμαρτία.… 101

Μνήμη καί λήθη τῶν ἐξομολογημένων ἁμαρτημάτων.… 102

Τά ἴχνη τῶν ἁμαρτημάτων στήν ψυχή.… 102

Ἡ μετάνοιά μας καί ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ.… 104

Πρέπει ν’ ἀλλάζουμε πνευματικό;… 109

Πνευματικοί σύμβουλοι.… 110

Σχέσεις πνευματικοῦ καί ἐξομολογουμένων (συμβουλές σέ ἱερέα).… 110

Γιά μιά καλή Ἐξομολόγηση.… 111

Ὁ χρόνος τῆς μετάνοιας.… 112

Συντριβή καί αὐτοκατάκριση, ἀλλά ὄχι ἀπόγνωση.… 113

Γιατί δέν ἀντιλαμβανόμαστε τήν πρόοδό μας στήν πνευματική ζωή.… 114

Τά δάκρυα.… 115

Τό κλάψιμο γιά τίς ἁμαρτίες μας.… 115

Πειρασμοί πρίν ἀπό τή θεία Κοινωνία.… 116

Πῶς νά προσερχόμαστε στή θεία Κοινωνία.… 116

Πῶς χάνεται ἡ καλή πνευματική κατάσταση μετά τή θεία Κοινωνία.… 117

Στέρηση τῆς θείας Κοινωνίας (ἀπάντηση σέ ἱερέα).… 118

Τά θεῖα Μυστήρια ἐνεργοῦν μυστικά μέσα μας.… 118

Πότε νά πίνουμε Ἁγιασμό.… 119

Πότε γίνεται τό Εὐχέλαιο.… 119

Οἱ ἱερεῖς: ὄργανα τοῦ Θεοῦ.… 119

Τί σημαίνει τό μοναχικό Σχῆμα.… 120

Πνευματική θερμότητα καί ψυχρότητα.… 121

Ἡ ψυχική χαύνωση καί ἀναισθησία.… 122

Ἀθυμία καί μελαγχολία. Τά αἴτιά τους.… 127

Πῶς νά νικᾶμε τήν ἀκηδία.… 128

Πῶς νά διατηροῦμε τήν καρδιακή θερμότητα.… 129

Καλά καί κακά ἔργα. Ἡ στάση μας ἀπέναντί τους.… 129

Βιοτικά ἔργα καί βιοτικές μέριμνες.… 130

Ποιά εἶναι τά μάταια ἔργα.… 134

Ἀπαλλαγή ἀπ’ ὅλα τά γήινα. Εἶναι δυνατή;… 135

Προσαρμογή στίς συνθῆκες τῆς ζωῆς.… 135

Ἀποφυγή τοῦ περισπασμοῦ.… 137

Ἐγωισμός, ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν.… 137

Τό ἀνθρώπινο θέλημα.… 138

Τό αἴσθημα τῆς δικαιώσεως καί τό αἴσθημα τῆς ἁμαρτωλότητος.… 139

Πῶς θά πολεμήσουμε τήν ὑπερηφάνεια, τήν ὀργή καί τήν κατάκριση.… 139

Πῶς θά πολεμήσουμε τή φιλαυτία.… 140

Βρισιές καί προσβολές.… 144

Ἀποφυγή τῆς αὐταρέσκειας καί τοῦ αὐτοθαυμασμοῦ.… 144

Ὁ θυμός.… 146

Πότε ἐπιτρέπεται ἡ ἀγανάκτηση.… 147

Ἡ ἀντιπάθεια καί περιφρόνηση τῶν συνανθρώπων μας.… 147

Ἡ μεταβλητότητα τῆς ἐσωτερικῆς μας καταστάσεως.… 149

Ψυχικές

 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ σας δίνουν την δυνατότητα να παραγγείλετε τα βιβλία που θέλετε με 3 τρόπους.

Α. Μέσα απο την ιστοσελίδα μας on-line όλο το 24ωρο.

Μπορείτε να κάνετε περιήγηση στα βιβλία μας μέσα από την ιστοσελίδα μας και να επιλέξετε το προϊόν της επιθυμίας σας, κάνοντας κλικ στο ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ που θα βρείτε δίπλα στην τιμή κάθε βιβλίου.

Στην συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα για την ολοκλήρωση της αγοράς.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:

• Αντικαταβολή - πληρωμή κατά την παράδοση στο σπίτι - χώρο σας.

Δυνατότητα Πληρωμής με Αντικαταβολή υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.

• Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μέσα σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με Πιστοποίηση 256-bit SSL, μέσω Viva Payments, καθώς και μέσω PayPal.

• Με κατάθεση του ποσού σε έναν από τους λογαριασμούς μας στις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank ή Eurobank.

Προχωράτε σε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Εφόσον γίνει όλη η διαδικασία θα λάβετε email με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Β. Με τηλεφωνική παραγγελία.

Μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας στα 210 4111770 & 6978 619094

Γ. Με αποστολή email.

Μπορείτε να μας στείλετε την παραγγελία σας με email στο dimsotiropoulos79@gmail.com

Η αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται με την Γενική Ταχυδρομική. 

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικές χρεώσεις.

ΝΕΟ: Τώρα, μπορείτε να δωρήσετε οποιοδήποτε βιβλίο σε αγαπημένο σας πρόσωπο! ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ!

Εναλλακτικά, μπορείτε να περάσετε από την έδρα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου μας στον Πειραιά και να παραλάβετε την παραγγελία σας, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση μεταφορικών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προηγουμένως, έτσι ώστε να σας εξυπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ